Emoce a pozitivní myšlení

Emoce a pozitivní myšlení

Nemůžeme vždy změnit okolnosti ve svém životě, ale můžeme změnit svůj postoj vůči těmto okolnostem.

Pozitivní myšlení vyžaduje záměrnou aktivitu a nasazení, změna k pozitivnímu myšlení je náročná duševní práce, proces sebepřesvědčování a vůle.

Pokud na sobě začneme pracovat, tak svým chováním můžeme změnit i své okolí.

Máte vždy pravdu? Existuje univerzální pravda?

Existuje tolik skutečností, kolik je pozorovatelů.

Naše myšlenky určují, jakou kvalitu bude náš svět mít.

Myšlenky však nejsou v mozku uloženy pouze jako "suché informace", ale vždy s emočním doprovodem - lehkým jako peříčko - těžkým jako balvan.

Na život se můžeme dívat optimisticky - pesimisticky.

Levá hemisféra má za úkol - analytické myšlení, logiku, jazyk, fakta, data, čísla.

Pravá hemisféra má za úkol - holistické myšlení, tvořivost, intuici, umění, hudbu, rytmus, emoce, fantazii.

To, čemu věříte, se stane!

To, čemu vzdorujete, sílí!

Pozorujte své myšlenky, ty negativní nahrazujte vhodnějšími.

Mluvte hlavně o tom, co chcete, co se vám líbí a co máte rádi.

Klíčová slova

Kategorie článku: