Odblokování traumat metamorfní technikou

Odblokování traumat metamorfní technikou

Jemný dotek mocné transformační síly.

Princip Metamorfní techniky

Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje, které stimuluje hluboké změny.
Prenatální období je velmi důležitým úsekem našeho života ve kterém jsme se zformovali nejen fyzicky, ale také psychicky.

Masáž nohou

Masáž nohou představuje pro klienta osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období jež mohou být změněny.

Životní vzorce

Metoda svým přístupem rozvijí vědomí a odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců, kdy embryo vyrůstalo v matčině těle.
Jedná se o takové životní vzorce, které se předávají z generací na generaci.

Emoce

Způsoby prožívání emocí jsou také silně ovlivněny porodní traumatem dítěte, přerušením jeho spojení s matkou a zároveň strachem, stresy a napětí matky z porodu, které dítě vnímá a které mu jsou vtištěny do jeho buněčné paměti.
Tato traumata se nám pak podvědomě promítají do dalšího života.

Jejich prožívání je tak silné, že se zobrazují v krizových situacích životních přechodů z jedné fáze do druhé, jakými jsou partnerský rozchod, změna zaměstnání či bydliště atd.

Toto jsou, body, které obsáhnou paměť celého těhotenského období.

CHODIDLO     - POHYB
RUCE             - AKCE                
HLAVA           - MYŠLENKA

Jak probíhá terapie

Přes lehké dotyky terapeuta na nohou, rukou a hlavě se spustí léčivá síla, která rozpouští bloky hluboce uložené od prenatálního období v našem těle.
Metamorfní technika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy (tato metoda nemá vedlejší účinky) a má hluboký a nenásilný účinek.

 

 

Klíčová slova

Kategorie článku: