Profesní životopis

Věra Sirotková se terapiemi a pomocí lidem s nejrůznějšími problémy prakticky zabývá již déle než 15 let.

Za tu dobu má za sebou opravdu dlouhou řadu spokojených klientů, kteří trpěli nejrůznějšími problémy (anorexií, obezitou, nespavostí, stresem, depresemi, zhroucením, sebevražednými stavy, vyčerpaností, mezilidskými vztahovými problémy na pracovišti, v rodině včetně rozvodů, problémy s otěhotněním, u dětí zejména dyslexií, pomočováním, hyperaktivitou - až po nalezení sebe sama).

Tomu všemu předcházelo studium, které zahájila před více než 20 lety u PhDr. Miroslavy Maškové, kde získala všeobecný základ. 

Aktivním studiem prospěšných metod posbíraných po celém světě se zabývá dodnes. Je certifikovaným odborníkem řady metod certifikovaných mezinárodní Dexter Academy spolupracující s odborníky z Lékařské fakulty UK až po kompletních 10 certifikací od Three In One Concepts USA Education Corporation.

Aby uplatnila komplexní přístup, osvojila si řadu metod, které aplikuje nebo kombinuje podle konkrétních potřeb klienta. Komplexní přístup rovněž vedl k vytvoření její vlastní metody "Průvodce životem - Guide to Live", kterou zatím nikdo jiný nenabízí.